Burszka Stanisław

Życiorysy

Stanisław Burszka (1916-2013) – kierownik ideowo-wychowawczy Narodowych Sił Zbrojnych w powiecie sandomierskim.

Urodził się 22 października 1916 roku w Rudzie Śląskiej. Był synem Franciszka i Karoliny. W 1942 roku został członkiem Narodowych Sił Zbrojnych. Należał do tej części NSZ, która w marcu 1944 roku połączyła się z Armią Krajową. Od roku 1944 był kierownikiem ideowo-wychowawczym w powiecie sandomierskim.

W listopadzie 1944 roku został aresztowany przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie za przechowywanie literatury wrogiej władzy ludowej i Związkowi Sowieckiemu. Wojskowy Sąd Garnizonowy  w Rzeszowie skazał go za to w kwietniu 1945 roku na pięć lat więzienia oraz utratę praw honorowych i publicznych na okres trzech lat. Wyrok odsiadywał w więzieniu w Zamku Rzeszowskim. W sierpniu 1945 roku, na mocy amnestii, uzyskał wolność.

Po uwolnieniu wrócił w rodzinne strony. Pracował w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Geologicznych w Katowicach. Ze względu na swą bezkompromisową postawę wobec władzy komunistycznej w czasie wojny, jak i w pracy (w 1948 roku odmówił przyjęcia funkcji przewodniczącego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej) był szykanowany przez służby specjalne PRL.

W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” (Region Śląsko-Dąbrowski). Udzielał się w sekcji kombatantów, której był wiceprzewodniczącym. Za działalność w Narodowych Siłach Zbrojnych został odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego. Zmarł we wrześniu 2013 roku.

Maciej Tomaszek