Kazimierz Odrobny

Życiorysy

Kazimierz Odrobny – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, działacz Stronnictwa Narodowego i związków zawodowych, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych.

Urodził się w maju 1904 roku w Kłodzisku, powiat Szamotuły, pod zaborem pruskim. Studiował w Wyższej Szkole Handlowej (WSH) w Poznaniu. W okresie studiów został członkiem Korporacji Akademickiej Gedania Posnaniensis przy WSH. Był także działaczem założonego w 1928 roku Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej w Polsce międzywojennej oraz członkiem Związku Zawodowego „Praca Polska”. Przed wojną mieszkał i pracował w Poznaniu. W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Wielkopolska została włączona do III Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Językiem urzędowym stał się język niemiecki. Wprowadzono godzinę policyjną i nakaz pracy dla Polaków. Skonfiskowano broń, odbiorniki radiowe, aparaty fotograficzne. Niemal natychmiast Niemcy rozpoczęli egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej.

Pod niemiecką okupacją Polacy szybko zaczęli organizować konspirację. W dniu 16 listopada 1939 roku działacze Stronnictwa Narodowego (SN) powołali konspiracyjną organizację wojskową – Narodową Organizację Bojową (NOB). Kazimierz Odrobny zaangażował się w działalność ruchu oporu. Jesienią 1939 roku złożył przysięgę i został żołnierzem NOB. Na przełomie 1939/1940 roku prowadził werbunek do NOB i zaprzysięgał nowych członków w poznańskiej dzielnicy Łazarz. Między innymi zaprzysiągł Mariana Sławińskiego ps. „Ulan” − powstańca wielkopolskiego i pracownika Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Niemieckie gestapo intensywnie rozpracowywało polski ruch oporu. Kazimierz Odrobny został aresztowany przez gestapo 11 kwietnia 1940 roku. Nie wiemy, jaki wyrok wydał w jego sprawie niemiecki sąd karny. Wiemy, że został osadzony w niemieckich obozach koncentracyjnych. Początkowo przebywał w KL Dachau, gdzie został zarejestrowany pod obozowym numerem 5334. Następnie przeniesiono go do KL Mauthausen. Otrzymał numer obozowy 45553. Doczekał wyzwolenia obozu przez amerykanów. W obawie przed komunistycznymi represjami nie powrócił do kraju po wojnie. Kazimierz Odrobny zmarł 13 września 1981 roku w Velbert, na terenie istniejącej w tamtym okresie Republiki Federalnej Niemiec (RFN).

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek