Kazimierz Odrobny

Kazimierz Odrobny – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, działacz Stronnictwa Narodowego i związków zawodowych, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się w maju 1904 roku w Kłodzisku, powiat Szamotuły, pod zaborem pruskim. Studiował w Wyższej Szkole Handlowej (WSH) w Poznaniu. W okresie studiów został członkiem Korporacji Akademickiej Gedania Posnaniensis przy WSH. Był także działaczem założonego w 1928 […]

czytaj dalej

Józef Sydow

Józef Sydow – więzień obozu koncentracyjnego, skazany za posiadanie biuletynów z wiadomościami z nasłuchów radiowych. Urodził się 18 stycznia 1877 roku w Inowrocławiu pod zaborem pruskim. Zamieszkał w Poznaniu. Był kupcem i właścicielem kamienicy czynszowej. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy zajęli Wielkopolskę i włączyli do Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Język niemiecki stał się […]

czytaj dalej