Szczerbiec nr 2 – grudzień 1991

Wydawnictwa

Drugi numer „Szczerbca” – biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – ukazał się w grudniu 1991 roku. Ma 28 stron. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony, a poniżej spis treści biuletynu.

 

 

Życzenia świąteczne i noworoczne – str. 1

Kronika wydarzeń – str. 3

Wizyta u prymasa (3); List do pułkownika Bohuna (3); Pogrzeb płk. Piotra Abakanowicza (4); Życzenia dla ordynariusza diecezji lubelskiej (5); Poświęcenie sztandarów (5); Pamięci potomnych (5); Odsłonięcie tablicy ku czci generała Zygmunta Broniewskiego w Garbowie (6); Odsłonięcie tablic w Potoku-Stanach (8); List do Marszałka Sejmu (9); Odpowiedź marszałka (10); Apel Zarządu Koła nr 52 NSZ Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych AP (10).

 

Wiadomości organizacyjne – str. 11

Adresy zarządów okręgów związku (11); Z prac Komisji Weryfikacyjnej przy Zarządzie Głównym (13); Odznaki organizacyjne (14).

Z żałobnej karty – str. 14

Teksty przemówień wygłoszonych w Garbowie – str. 15

Życie i działalność generała NSZ Zygmunta Broniewskiego, skrót referatu wygłoszonego przez Bohdana Szuckiego – prezesa Zarządu Głównego (15); Przemówienie ministra Zbigniewa Zielińskiego – kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (18); Przemówienia prof. Wiesława Chrzanowskiego – ministra sprawiedliwości (21); Wystąpienie pani Marii z Broniewskich Gordon-Smith (23).

 

Listy, przesłania, telegramy na uroczystość w Garbowie – str. 24