Szkolenie medyczne i strzeleckie Sekcji Sportowo–Obronnej Związku Żołnierzy NSZ

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ Sekcja Sportowo-Obronna

W lipcu 2022 roku Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zorganizował szkolenie proobronne Sekcji Sportowo–Obronnej ZŻNSZ.

Podczas szkolenia członkowie i sympatycy ZŻNSZ szkolili się w zakresie medycyny pola walki, czyli oceny stanu poszkodowanego i zastosowania wobec niego procedury ratunkowej. Uczestnicy szkolenia doskonalili swoje umiejętności w zakresie techniki M.A.R.C.H., a szczególnie udrażniania i monitorowania dróg oddechowych poprzez prawidłowe założenie rurki nosowo-gardłowej. Dodatkowo uczyli się jak lokalizować i zabezpieczać urazy klatki piersiowej i przeciwdziałać odmie prężnej.

Odbyły się również ćwiczenia z postaw strzeleckich i pracy na broni. Zajęcia miały miejsce na strzelnicy sportowej w formie wykładów i szkolenia praktycznego.

Sekcja Sportowo–Obronna ZŻNSZ powstała by podnosić sprawności proobronne. W tym celu regularnie organizowane są szkolenia pod okiem certyfikowanych instruktorów.

Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach i zajęciach organizowanych przez Sekcję. Członkami Sekcji mogą zostać również osoby niebędące członkami Związku Żołnierzy NSZ oraz niepełnoletnie, za zgodą ich prawnych opiekunów. Po więcej informacji na temat SSO zapraszamy na stronę: https://www.nsz.com.pl/sso/.