Udział GRH NSZ w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Aktualności

Udział GRH NSZ w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wołominie i w Warszawie

W piątek 1 marca odbywały się w całym kraju obchody związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości upamiętniające żołnierzy niepodległościowego podziemia zbrojnego i uczestników powstania antykomunistycznego lat 1944-1963 odbyły się także w Wołominie i w Warszawie.

Brali w nich udział członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych Narodowych Sił Zbrojnych. W pierwszym z wymienionych miast uroczystości zostały zorganizowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Dutkiewicza i Burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara oraz pod Patronatem Honorowym Posła na Sejm Jacka Sasina.

Obchody zapoczątkował wykład poświęcony Żołnierzom Wyklętym, który w Zespole Szkół nr 5 wygłosił prof. Romuald Szeremietiew. Prelekcja odbyła się na sali gimnastycznej i zgromadziła ponad 150 osób, przedstawicieli lokalnych władz, uczniów miejscowych szkół oraz mieszkańców Wołomina. Po wykładzie zebrani mogli obejrzeć na szkolnym boisku rekonstrukcję historyczną przedstawiającą odbicie przez oddział NSZ więźnia z katowni UB. Ta efektowna i ciekawa lekcja historii została przygotowana przez członków Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

Następnie uroczystości przeniosły się do Kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski. W świątyni odbyła się uroczysta Msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w asyście kilkunastu pocztów sztandarowych, wystawionych między innymi przez środowiska kombatanckie, harcerzy, uczniów i członków „Strzelca”. Po mszy zgromadzeni w kościele wierni mogli zobaczyć spektakl historyczny zatytułowany „Golgota Wyklętych”, przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół nr 5. Bardzo podniosły charakter oraz świetne przygotowanie sprawiły, że po zakończeniu występ młodych ludzi zebrał owację na stojąco.

Po kościelnej części uroczystości zebrani uformowali kolumnę i ulicami Wołomina przeszli pod pomnik na ulicy Piaskowej upamiętniający ofiary NKWD, gdzie złożono kwiaty. Następnie pochód przemieścił się pod obelisk na ul. Przejazd poświęcony żołnierzom AK i NSZ. Pod pomnikiem odbył się uroczysty Apel Poległych oraz złożono kwiaty i zapalono znicze. Wśród licznych biało-czerwonych wiązanek był również bukiet od członków GRH NSZ. W czasie obchodów pod pomnikiem Żołnierzy AK i NSZ obecni byli kibice Legii Warszawa, którzy oddając hołd członkom niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia zbrojnego skandowali „Część i chwała Bohaterom!” oraz przygotowali efektowne racowisko.

W piątek członkowie GRH NSZ uczestniczyli również w obchodach, które przygotowało Stowarzyszenie „Solidarni 2010”. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 19 na Pl. Piłsudskiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Brało w nich udział około 1500 osób, w tym przedstawiciele kilkudziesięciu stowarzyszeń i środowisk patriotycznych. Wśród obecnych byli między innymi członkowie Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego.

W trakcie uroczystości na Pl. Piłsudskiego rekonstruktorzy spod znaku jaszczurki wystawili poczet sztandarowy Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ. Jako pierwszy głos zabrał prof. Jan Żaryn – przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Następnie przemawiali również Artur Zawisza reprezentujący Związek Żołnierzy NSZ oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK Stanisław Oleksiak. Po nich głos zabrał Wacław Sikorski, jeden z ostatnich żyjących Żołnierzy Wyklętych. Po okolicznościowych przemówieniach odbył się uroczysty Apel Poległych. Na zakończenie uroczystości na Pl. Piłsudskiego nastąpiło złożenie kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza przez delegacje poszczególnych stowarzyszeń i środowisk. Wśród składających kwiaty byli również przedstawiciele GRH NSZ.

W sobotę 2 marca rekonstruktorzy spod znaku jaszczurki byli obecni w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na ul. Długiej w Warszawie. O godzinie 18 rozpoczęła się w świątyni uroczysta Msza Święta w intencji „Żołnierzy Wyklętych”, podczas której członkowie GRH NSZ wystawili poczet ze sztandarem Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ. Po mszy odbył się w katedrze uroczysty koncert „Polska była, jest i będzie”. Przed zgromadzonymi w świątyni wiernymi wystąpiła Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera pod batutą Kazimierza Wiencka. Koncert został zorganizowany przez Organizacje Kombatanckie, w tym Związek Żołnierzy NSZ, oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kierowany przez Jana Stanisława Ciechanowskiego. Honorowy Patronat nad imprezą objęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

„Florian”

Źródło: solidarni2010.pl