Uroczystości 77. rocznicy botwy pod Bodakami

Uroczystości 77. rocznicy bitwy pod Bodakami

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ
22 maja 2022 roku Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Białystok zorganizował uroczystości 77. rocznicy bitwy pod Bodakami.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klichach. Po nabożeństwie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach zaprezentowali widowisko patriotyczno-artystyczne. Po przedstawieniu wszyscy zebrani wraz z pocztami sztandarowymi udali się pod mogiłę na miejscowym cmentarzu, gdzie oddano hołd poległym w bitwie żołnierzom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Następnie uczestnicy obchodów udali się na miejsce bitwy w Bodakach. O przebiegu walki opowiedzieli prezes Okręgu Białystok ZŻNSZ Mieczysław Korzeniewski oraz Dariusz Zabłudowski członek Zarządu Okręgu Białystok. Po wykładzie zebrani udali się na cmentarze w Łubinie Kościelnym oraz w Brańsku, gdzie spoczywają uczestnicy bitwy.
W uroczystości włączyli się członkowie Klubu Seniora „Aktywni”, działającego przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy. Słowa podziękowania skierowane do uczestników i organizatorów uroczystości przekazał, poprzez Dariusza Zabłudowskiego, Jan Zalewski – syn ppor./por. Antoniego Zbigniewa Zaleskiego ps. „Drzymała”, „Orłowski”, dowódcy walczącego w bitwie oddziału NZW. Za pamięć o poległych w bitwie  pod Bodakami żołnierzach podziękował: wójtowi gminy Brańsk  Andrzejowi Jankowskiemu, dzieciom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, wszystkim pocztom sztandarowym, przybyłym gościom i organizatorom.
– OSP Klichy,
– OSP Holonki,
– OSP Kiersnowo.
Fot. Kazimierz Daniszewski, Zbyszek Łukaszewski, Paweł Daniłowski, Krzysztof Pecura.
Więcej zdjęć z wydarzenia: