Uroczystości 77. rocznicy powołania Narodowych Sił Zbrojnych i odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz” w Rogoźnie

Inicjatywy ZŻNSZ

21 września 2019 r. w Rogoźnie odbyły się uroczystości 77. rocznicy powołania Narodowych Sił Zbrojnych, podczas których odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz”. Organizatorem uroczystości był Okręg Wielkopolski Związku Żołnierzy NSZ z Prezesem Bartoszem Tomczakiem na czele oraz władze miasta i powiatu w Rogoźnie.

 

Uroczystości w Rogoźnie rozpoczęły się mszą świętą w intencji ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz” oraz żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w kościele pw. Ducha Świętego w Rogoźnie. Po uroczystej mszy świętej nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci ppor. Leona Cybulskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych.

Treść tablicy pamiątkowej: Pamięci żołnierzy polskiego podziemia narodowego, w szczególności ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz”, oficera i dowódcy oddziału Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych, syna Ziemi Rogozińskiej.

Uroczystości przy pomniku prowadził  Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek. Tablicę pamiątkową poświęcił kapelan Okręgu Mazowsze ŻŻNSZ.

W uroczystościach uczestniczył burmistrz Rogoźna Roman Szuberski oraz przewodnicząca Rady Powiatu Renata Tomaszewska, którzy decyzją Prezydium Zarządu Głównego ZŻNSZ zostali odznaczeni Medalem 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych. Zaszczyt uczynili nam kombatanci: kpt. Mieczysław Cybulski ps. „Ostry”, por. Wincenty Białecki ps. „Mały” z gen. bryg. Janem Podhorskim na czele. Z Kanady na uroczystości przybyła córka Porucznika Maryla oraz krewni Bohatera. Obecne były delegacje Okręgu Mazowieckiego ZŻNSZ, Okręgu Śląsk Cieszyński ŻŻNSZ oraz Okręgu Lubelskiego ZŻNSZ oraz liczne delegacje młodzieży szkolnej z Rogoźna.

 

Leon Cybulski (1915-1984) był podoficerem Wojska Polskiego, funkcjonariuszem Policji Państwowej w latach 1937-1939, w 1940 żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, a od 1941/42 Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie.

Jeden z czołowych dowódców oddziału Akcji Specjalnej NSZ, odpowiedzialny za ochronę polskiej ludności, walkę z niemieckim okupantem, zbrojnymi grupami komunistycznymi i bandami rabunkowymi. Po wojnie ujawnił się w ramach amnestii w 1945 i podjął pracę administratora w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Syrkowicach (obecnie woj. zachodniopomorskie). Aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 1951, torturowany w śledztwie, skazany w 1954 na 20 lat więzienia. Karę odbywał we Wronkach, Rawiczu, Strzelcach Opolskich. Zwolniony po 20 latach od aresztowania w 1971 przeprowadził się do Warszawy, gdzie pracował przy odbudowie zamku Królewskiego.

Pochowany jest na Cmentarzy na Bródnie w Warszawie, w kwaterze 56B. W 2014 Rada Miejska Rogoźna, na wniosek Związku Żołnierzy NSZ przyznała Leonowi Cybulskiemu tytuł Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej. Konsekwentne działania związku i wspierających sprawę przyjaciół spraw ojczystych doprowadziły w 2019 do pełnej rehabilitacji od wyroku komunistycznego sądu. Działalność ppor. Leona Cybulskiego służyła odzyskaniu niepodległego bytu przez państwo polskie.