Uroczystości 77. rocznicy powołania Narodowych Sił Zbrojnych w Lublinie

Inicjatywy ZŻNSZ

20 września 2019 r. w Lublinie odbyły się uroczystości 77. rocznicy powołania Narodowych Sił Zbrojnych. Uroczystości rozpoczęły się przy pomniku Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie delegacje władz państwowych, samorządowych i organizacji społecznych złożyły okolicznościowe kwiaty.

 

Kwiaty złożyli: w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wicemarszałek województwa Zbigniew Wojciechowski, w imieniu Prezydenta Miasta Lublin wiązankę złożyli pan Zdzisław Niedbała oraz Pani Anna Augustyniak, Wojewódzki Urząd Marszałkowski reprezentował Andrzej Pruszkowski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie – dr Rafał Drabik, Piotr Patkowski – doradca Premiera Mateusza Morawieckiego,

Piotr Panasiuk – przedstawiciel środowisk Kresowych, Karol Wołek i Paweł Żmuda – Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Środowisko 27 dywizji AK – Andrzej Mazurek, NSZZ „Solidarność” – Krzysztof Chojna, zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Rafał Mekler – koordynator Ruchu Narodowego na Lubelszczyźnie, Piotr Sobiło – prezes Młodzieży Wszechpolskiej Koło Lublin, Antoni Bellon – Obóz Młodzieży Narodowej.

Poczet Sztandarowy wystawili: NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni oraz Związek Żołnierzy NSZ.

Po okolicznościowych przemówieniach, w których podziękowano żołnierzom NSZ za Ich walkę o wolną i niepodległą Polskę, uczestnicy przeszli I Lubelskim Marszem Żołnierzy Wyklętych do kościoła pw. Św. Rodziny, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji zmarłych i żyjących żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Okazjonalne kazanie wygłosił kapelan Narodowych Sił Zbrojnych ks. proboszcz Ryszard Jurak.

Na zakończenie uroczystości Pani Anna Augustyniak i pan Zdzisław Niedbała w imieniu Prezydenta Miasta Lublin, wręczyli Prezesowi Okręgu Lubelskiemu Wojciechowi Rowińskiego Medal Unii Lubelskiej: „w uznaniu za wybitne zasługi na rzecz utrwalania pamięci historycznej oraz kształtowania postaw patriotycznych i tożsamości narodowej wśród mieszkańców naszego Miasta z podziękowaniem za organizację licznych działań służących obronności kraju.