Uroczystości pogrzebowe Czesławy Grabskiej-Szczurek z d. Zielińskiej

Aktualności

W dniu 5 maja 2021 roku pożegnaliśmy zmarłą w wieku 95 lat łączniczkę Narodowych Sił Zbrojnych Czesławę Grabską-Szczurek ps. „Sława”, córkę ppłk. NSZ Tadeusza Zielińskiego ps. „Dyzma”, „Wujek”. Uroczystości pogrzebowe z wojskową asystą honorową odbyły się w kościele pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Kwiaty w imieniu Związku Żołnierzy NSZ złożył wiceprezes Okręgu Mazowsze Paweł Karliński.

dokumenty na temat zmarłej w Cyfrowym Archiwum NSZ