kalendarium nsz 8 maja

Kalendarium 8 maja

kalendarium maj

Kalendarium: 8 maja

1924

W Milówce, powiat żywiecki, urodził się kpt. Antoni Biegun ps. „Czarny Antek”, „Szary”, „Sztubak”, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca oddziału w Zgrupowaniu VII Śląskiego Okręgu NSZ kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.

1944

W lesie Jarków-Sabianów k. Małogoszcza oddział por. Józefa Nynka ps. „Szczęsny” z Rejonu Małogoszcz Narodowych Sił Zbrojnych stoczył walkę z sowieckim desantem. Zginęło 7 skoczków sowieckich, 2 uciekło. Poległ pchor. Stanisław Kordas ps. „Zawisza”, rany odniosło 3 żołnierzy NSZ. Ciężko ranny dowódca oddziału por. Józef Nynek zmarł następnego dnia.

1945

Oddziały NKWD przeprowadziły pacyfikację Kuryłówki, powiat leżajski. Sowieci zamordowali 8 mężczyzn, których zastali we wsi oraz spalili około 200 domów i budynków gospodarczych. Komenda Okręgu Rzeszowskiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego przeznaczyła w formie zapomóg dla mieszkańców spacyfikowanej Kuryłówki część z 11,5 mln zł zdobytych w akcji na bank w Przemyślu. Akcję  ekspropriacyjną w Przemyślu przeprowadzono na rozkaz mjr. Jana Totha ps. „Twardy” 23.06.1945 roku.

1945

W Berlinie przed przedstawicielami: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Związku Sowieckiego i Francji ostateczny akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej podpisali dowódcy niemieckich sił zbrojnych. Kapitulacja III Rzeszy przyniosła pokój w Europie Zachodniej. Państwa Europy Środkowej pozostały pod okupacją sowiecką. W Polsce walkę z sowietami kontynuowało około 150 000 żołnierzy zbrojnych formacji niepodległościowych. Polska odzyskała niepodległość dopiero w 1989 roku.