Zmarł por. Aleksander Bochenek ps. „Berecki”

Aktualności

W niedzielę 9 stycznia 2022 roku, w wieku 100 lat zmarł por. Aleksander Bochenek ps. „Berecki”, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 stycznia w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Aleksander Bochenek urodził się 16 sierpnia 1921 roku w Bugaju k. Kalwarii Zebrzydowskiej. Tu spędził prawie całe swoje życie. W okresie II wojny światowej miejscowość należała do okupowanego przez Niemców Generalnego Gubernatorstwa. W 1940 roku Bochenek włączył się w działalność narodowej konspiracji niepodległościowej, wstępując w szeregi Narodowej Organizacji Wojskowej. Przyjął pseudonim „Berecki”. Należał do grupy Stanisława Śpiewli ps. „Student”. Po scaleniu NOW z AK służył w 1. Kompanii 2. Batalionie 12. Pułku Piechoty AK. W październiku 1944 roku brał udział w akcji odbicia z niemieckiego więzienia gen. Brunona Edwarda Olbrychta ps. „Olza”, dowódcy Grupy Operacyjnej Śląsk Cieszyński, który aresztowany został poprzedniego dnia w klasztorze sióstr szarytek w Zebrzydowicach.

Aleksander Bochenek ps. „Berecki” aresztowany został przez Niemców pod koniec 1944 roku. Podczas transportu do niemieckiego więzienia Montelupich w Krakowie, zbiegł z pociągu na stacji w podkrakowskiej Bonarce (dziś w granicach Krakowa). Wstąpił do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, podejmując walkę z okupantami: sowieckim i komunistycznym. Do 1946 roku był żołnierzem w grupie por. Jana Kłącza ps. „Wirski”. Do 1955 roku inwigilowany był przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

Por. Aleksander Bochenek ps. „Berecki” odznaczony został m.in. Krzyżem Armii Krajowej i Odznaką Weterana Walk o Niepodległość.