kpt Janina Kos ps Anka

Zmarła kpt. Janina Kos ps. „Anka”

Aktualności

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dzisiaj nad ranem w Słupsku odeszła na Wieczną Wartę, przeżywszy 93 lata, kpt. Janina Kos ps. „Anka” – łączniczka Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, członek Koła Pomorze Środkowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Urodziła się 22 czerwca 1928 roku we wsi Andrzejewo (powiat łomżyński). W lipcu 1944 roku złożyła przysięgę do Armii Krajowej. Przyjęła pseudonim „Anka”. Brała udział w akcji „Burza” jako łączniczka. Służyła w plutonie łączników dowodzonym przez jej ojca Piusa Sarnackiego ps. „Sztacheta”. W 1945 roku, po nadejściu Armii Czerwonej włączyła się w działalność konspiracyjną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Kontynuowała działalność konspiracyjną jako łączniczka i sanitariuszka XV Okręgu NZW. W 1946 roku UB aresztowało jej narzeczonego Stefana Krajza, żołnierza NZW. Przez komunistyczny sąd został skazany na wieloletnie więzienie. W 1948 roku, zagrożona aresztowaniem wyszła za mąż za Jana Kosa, byłego robotnika przymusowego w III Rzeszy i zaraz po ślubie uciekła na ziemie odzyskane do Słupska.

Po 1990 roku Janina Kos aktywnie włączyła się w działalność słupskiego inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Została matką chrzestną sztandaru ŚZŻAK Inspektoratu w Słupsku. Była także jedną z fundatorek sztandaru słupskiego środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Do 2018 roku pełniła funkcję skarbnika Inspektoratu w Słupsku ŚZŻAK. Uczestniczyła w licznych spotkaniach z młodzieżą i żołnierzami na terenie Słupska i okolic. W kwietniu 2021 roku została mianowana na stopień kapitana WP w stanie spoczynku.

Kpt. Janina Kos ps. „Anka” została odznaczona: Orderem Krzyża Niepodległości II klasy, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości i wieloma innymi.