Zmarła ppor. Anna Kowalewska ps. „Stokrotka”

Aktualności Życiorysy

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 17 października 2020 r. w Łomży odeszła na wieczną wartę ppor. Anna Kowalewska ps. „Stokrotka”. Miała 97 lat. Urodziła się 12 grudnia 1923 r. w Dobrosławiu k. Łomży.

W październiku 1942 r. została zaprzysiężona do Narodowych Sił Zbrojnych. Służyła jako sanitariuszka i łączniczka w placówce NSZ w Dobrzyjałowie. W 1950 r. została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa i przez 3 miesiące przebywała w więzieniu.

Anna Kowalewska poświęciła swoje życie pracy z dziećmi i młodzieżą. Przepracowała 40 lat jako nauczycielka. Do końca życia była zaangażowana w przekazywanie wiedzy i pamięci o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych. Po 1990 r. pełniła funkcję sekretarza Okręgu Łomża Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Partyzanckim, Medalem „Pro Patria”, Medalem Pamiątkowym 75-lecia NSZ.

Cześć Jej Pamięci!