100. urodziny mjr. Stanisława Szuro ps. „Zamorski”

Aktualności Życiorysy

100. urodziny mjr. Stanisława Szuro ps. „Zamorski”

Mjr Stanisław Szuro urodził się 19 października 1920 r. w Krakowie. We wrześniu 1939 r. wziął udział w walkach przeciwko niemieckiemu najeźdźcy. Później wstąpił w szeregi Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej (ZWZ-AK), gdzie zajmował się kolportowaniem podziemnej prasy. Po aresztowaniu był więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych w Pustkowie, Sachsenhausen-Oranienburg i Bergen-Belsen. Po wojnie wrócił do Polski.

Uczestniczył w konspiracji antykomunistycznej w oddziale o kryptonimie Liga Walki z Bolszewizmem (LWB), która wywodziła się z Narodowej Organizacji Wojskowej i Stronnictwa Narodowego. Został aresztowany 27 listopada 1946 r., a w dniu 3 lutego 1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie skazał Stanisława Szuro na karę śmierci. Na wyrok czekał w najcięższych więzieniach w Rawiczu i Wronkach. Na skutek amnestii z 1947 r. karę śmierci zamieniono na 15 lat więzienia. Został zwolniony z więzienia 16 lipca 1956 r.

Stanisław Szuro ps. „Zamorski” ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i przez całe życie pracował jako nauczyciel i wychowawca młodzieży. W 2017 r. uzyskał awans do stopnia majora. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.