Zofia Zych i Wojciech Rowiński - dary dla kombatantki od Cracovii

Członkowie ZŻNSZ przekazali dary dla kombatantów NSZ od Narodowej Cracovii

Aktualności

Członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przekazali dary dla kombatantów NSZ od Narodowej Cracovii.

Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy NSZ Wojciech Rowiński odwiedził w miejscowości Potok-Stany, powiat janowski, kombatantkę Zofię Zych ps. „Czajka” i przekazał dary od Narodowej Cracovii.

Zofia Zych w okresie okupacji niemieckiej była łączniczką oddziału Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy”. Jej bezpośrednim przełożonym na Placówce NSZ Dąbrówka był kpt. Roman Duma ps. „Duszyński”. Po wejściu sowietów na Lubelszczyznę w 1945 roku została aresztowana przez funkcjonariuszy UB.

Na zdjęciu: Zofia Zych ps. „Czajka” i Wojciech Rowiński prezes Okręgu Lubelskiego ZŻNSZ.

Życiorys Zofii Zych można znaleźć w Archiwum Cyfrowym NSZ.