III Nocny Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Aktualności

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego i Sekcja Sportowo-Obronna przy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zapraszają do udziału w III Nocnym Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Rajd współorganizuje: Okręg Lubelski ZŻNSZ, Lubelskie Zrzeszenie Mauy Thai oraz Waleczna Lubelszczyzna.

Rajd odbędzie się w nocy z 16 na 17 lutego 2019 roku na trasie: Lasy Kozłowieckie, Nadleśnictwa Lubartów (Lubelszczyzna).

 

Patronem tegorocznego Marszu będzie kapitan Mieczysław Pazderski „Szary”, a także jego żołnierze.

Mieczysław Pazderski był żołnierzem Wojska Polskiego. Walczył w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych. Był dowódcą Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS) w Okręgu Lubelskim NSZ. Pod swoją komendą miał kilkuset żołnierzy i zadawał dotkliwe straty zarówno sowietom jak i rodzimym kolaborantom komunistycznym. Poległ 10 czerwca 1945 roku w miejscowości Huta w obławie zorganizowanej przez NKWD, KBW i UB. Była to największa bitwa stoczona podczas powstania antykomunistycznego.Wydarzenie ma na celu popularyzację wiedzy historycznej o Żołnierzach Wyklętych poprzez: edukacje w zakresie działalności i tradycji Żołnierzy Wyklętych, poznanie sylwetek Bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego, walczących z komunistami na Lubelszczyźnie oraz nabycie umiejętności proobronnych  w oparciu o tradycje i ideały Żołnierzy Wyklętych. Marsz ma także przywracać utraconą tożsamość lokalnej społeczności oraz promować województwo lubelskie poprzez promocję jego historii i atrakcyjne wydarzenie patriotyczno-edukacyjno-sportowe.


Marsz finansowany jest ze zbiórki publicznej Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych organizowanej przez Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

Kontakt w sprawach organizacyjnych i udziału w rajdzie: 510-252-105.Więcej informacji znajduję się w wydarzeniu