Ogólnopolska zbiórka publiczna „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”

Patronaty ZŻNSZ

Zachęcamy do zaangażowania się i wsparcia ogólnopolskiej zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego. Jak co roku, w okolicach święta 1 listopada 2019 r., na terenie całej Polski będzie można spotkać naszych Wolontariuszy. Zbiórka odbywa się pod patronatem ogólnopolskich związków kombatanckich skupiających w swoich szerach Żołnierzy Wyklętych: Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Celem zbiórki jest propagowanie wiedzy, pamięci i tradycji polskiego podziemia niepodległościowego z lat 1939−1963, głównie Żołnierzy Wyklętych poprzez:

− budowę i remont nagrobków, pomników i tablic pamiątkowych;
− organizację edukacyjnych i popularnonaukowych wykładów i spotkań otwartych z historykami i kombatantami w całej Polsce;
− organizację uroczystości rocznicowych, pokazy grup rekonstrukcji historycznej, marsze i rajdy pamięci, koncerty, konkursy tematyczne, malowidła ścienne – murale, sesje historyczne;
− opracowanie i wydanie dokumentów źródłowych Dowództwa NSZ, które będą służyły historykom, studentom, badaczom, publicystom i dziennikarzom w dalszym badaniu historii;
− produkcja filmu dokumentalnego fabularyzowanego o losach żołnierzy podziemia niepodległościowego z przeznaczeniem do wykorzystania w szkołach;
− przygotowanie, wydanie i rozprowadzanie nieodpłatnie po szkołach, bibliotekach i wśród młodzieży broszur popularnonaukowych, naukowych i edukacyjnych.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem zbiórki „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” zapraszamy do kontaktu:

Wszelkie informacje, dane i zapytania proszę kierować do:
Martyna Burek − 730-363-355, e-mail: fundacja.fkw@gmail.com
Karol Wołek − 691-018-871, e-mail: ka.wolek@gmail.com

Zachęcamy również do wsparcia finansowego zbiórki.

Naszych Wolontariuszy będzie można spotkać przy cmentarzach w okolicach 1 listopada 2019 r. na terenie całej Polski.

Można wesprzeć zbiórkę robiąc przelew na ten cel.

Numer konta w BGŻ BNP Paribas: 63 2030 0045 1110 0000 0257 1120, tytuł przelewu: Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych.

Pierwsza edycja zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” odbyła się w 2014 r. Od tamtej pory Wolontariusze Fundacji im. Kazimierza Wielkiego kwestują podczas uroczystości 1 marca – Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz święta 1 listopada. Dzięki zebranym środkom wspólnie upamiętniamy Bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego na terenie całej Polski poprzez m.in.: organizowanie wykładów otwartych, uroczystości rocznicowych i patriotycznych, organizację ogólnopolskiego konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, wydawanie publikacji, organizowanie wsparcia dla weteranów, organizację rajdów, turniejów i innych przedsięwzięć upamiętniających Żołnierzy Wyklętych oraz budowę pomników i tablic ku czci Żołnierzy Wyklętych. W linkach poniżej znajdują się spisy inicjatyw zorganizowanych dzięki zbiórce „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” w poprzednich latach.

2017 − https://fkw.edu.pl/lista-dzialan-sfinansowanych-ze-zbiorki-przywracamy-pamiec-o-zolnierzach-wykletych-od-30-01-2017-do-30-01-2018-r/

2016 − http://fkw.edu.pl/lista-inicjatyw-sfinansowanych-ze-zbiorki-przywracamy-pamiec-o-zolnierzach-wykletych-w-2016/

2015 − http://fkw.edu.pl/579/

2014 − https://fkw.edu.pl/podsumowanie-dzialan-finansowanych-ze-zbiorki-przywracamy-pamiec-o-zolnierzach-wykletych/