kalendarium NSZ 10 II

Kalendarium 10 lutego

kalendarium luty

Kalendarium: 10 lutego

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali 330 polskich zakładników z więzienia na Pawiaku.

1944

Niemcy w Warszawie, pod murem kościoła św. Jakuba przy ulicy Barskiej oraz przy ulicy Wolskiej, przeprowadzili dwie egzekucje publiczne. Rozstrzelali w nich 140 Polaków przywiezionych z więzienia na Pawiaku.

1947

W Przegibku, powiat żywiecki, połączone grupy por. Stanisława Kopika ps. „Zemsta” i sierż. Gustawa Matusznego ps. „Orzeł Biały” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych zlikwidowali komendanta placówki Wojsk Ochrony Pogranicza w Rycerce Górnej oraz 2 żołnierzy WOP, którzy strzelali do żołnierzy NSZ.

1947

W powiecie zambrowskim patrol Pogotowia Akcji Specjalnej z Komendy Powiatu „Łaba Południowa” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem ppor. Tadeusza Narkiewicza ps. „Ciemny” przeprowadził skoordynowany atak na Urzędy Gmin w pięciu miejscowościach: Kołakach, Nowogrodzie, Puchałach, Rutkach i Szczepankowie. Podczas akcji zniszczono spisy podatków i kontyngentów żywnościowych.

1953

W czasie akcji na Gminną Kasę Spółdzielczą w Piaskach k. Lublina zginął ppor. Stanisław Adam Kuchciewicz ps. „Wiktor”, „Iskra”, dowódca oddziałów zbrojnych Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.