Kalendarium 29 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium: 29 lipca

1946

Komunistyczny Sąd Rejonowy w Warszawie za walkę o niepodległość Polski skazał na śmierć ppor. Stefana Nowaczka ps. „Wilk”, żołnierza Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, komendanta Okręgu Warszawa, podlegającego pod Komendę Główną NZW. Wyrok wykonano 29.08.1946 roku w więzieniu karno-śledczym na Pradze.