kalendarium NSZ 7 I

Kalendarium 7 stycznia

kalendarium styczeń

Kalendarium: 7 stycznia

1947

W Warszawie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali kpt. Włodzimierza Marszewskiego ps. „Gorczyca”, „Graba”, „Wacław Grabowski”, „Jodłowski”, oficera w sztabie Armii Polskiej gen. Hallera, sekretarza Mariana Seydy, drugiego attache wojskowego w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie, działacza Stronnictwa Narodowego, Obozu Wielkiej Polski, Frontu Morges, emisariusza rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, szefa wywiadu Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych-Armii Krajowej, szefa Wydziału Wojskowego Prezydium SN, szefa wywiadu KG Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej (KPODPP), autora słynnego Memoriału do ONZ. Komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na karę śmierci. Został zastrzelony 10.03.1948 roku.