kalendarium NSZ 6 I

Kalendarium 6 stycznia

kalendarium styczeń

Kalendarium: 6 stycznia

1941

Z więzienia na Pawiaku do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz Niemcy wywieźli Jana Mosdorfa, publicystę, prezesa Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, działacza: Obozu Wielkiej Polski, Stronnictwa Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego. Za pomoc niesioną Żydom w obozie został rozstrzelany przez Niemców 11.10.1943 roku.

2017

W Warszawie zmarł por. Jerzy Henryk Nachtman ps. „Kazimierz Olecki”, „Wołomiński”, żołnierz Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, powstaniec warszawski, wieloletni wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ.