kalendarium NSZ 6 VIII

Kalendarium 6 sierpnia

kalendarium sierpień

Kalendarium 6 sierpnia

1944

Sformowanie Kompanii Narodowych Sił Zbrojnych „Warszawianka” w składzie Zgrupowania „Chrobry II”. W chwili sformowania kompania liczyła 80 żołnierzy NSZ, wkrótce skład powiększył się do 130 żołnierzy.

1944

Ukraińska banda UPA pod dowództwem Włodzimierza Szczygielskiego ps. „Burłaki” napadła na mieszkańców Baligrodu, powiat leski, mordując 40 bezbronnych Polaków.

1945

W niemieckim Coburgu Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych złożyła broń przed armią amerykańską. Z żołnierzy Brygady zostały sformowane Polskie Oddziały Wartownicze przy armii amerykańskiej, które wspomagały wojska okupacyjne.

1946

Koło Jaworza, powiat bielski, w potyczce z Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego  poległo trzech żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z grupy Stanisława Włocha ps. „Lis” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu kpt.Henryka Flamego ps. „Bartek”.