kalendarium NSZ 11 X

Kalendarium 11 października

kalendarium październik

Kalendarium: 11 października

1919

W Łowiczu urodził się por. Mieczysław Wroczyński ps. „Stary”, „Mirosław”, żołnierz września 1939 roku, powstaniec warszawski. Był dowódcą plutonu łączności w Kompanii „Warszawianka” Narodowych Sił Zbrojnych w Zgrupowaniu „Chrobry II”. W powstaniu odznaczony Krzyżem Walecznych.

1939

W podkrakowskim Forcie 49 Krzesławice Niemcy przeprowadzili pierwszą masową egzekucję Polaków. W okresie od 11.10.1939 do 7.11.1941 roku Niemcy przeprowadzili w Forcie Krzesławice 12 egzekucji, w których zamordowano 440 Polaków.

1943

W niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz Niemcy dokonali egzekucji 54 polskich więźniów. W grupie rozstrzelanych byli wybitni wojskowi oraz działacze społeczni i polityczni, m.in.: ppłk Juliusz Gilewicz, mjr Kazimierz Gilewicz, mjr Zygmunt Bończa-Bohdanowski, ppłk pil. Teofil Dziama, Jan Mosdorf, kpt. Tadeusz Paolone-Lisowski, ppłk Kazimierz Stamirowski.

1943

We wsi Wilkołaz, powiat kraśnicki, oddział Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz” rozbroił 15 Niemców, zdobywając broń.

1947

We wsi Chudzynek, powiat płocki, sierż. Wiktor Stryjewski ps. „Cacko” z 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych zlikwidował Władysława Rypińskiego „Rypę” komendanta MO zwanego „katem Mazowsza”, odpowiedzialnego za zamordowanie około 100 osób związanych z Armią Krajową i Polskim Stronnictwem Ludowym.