kalendarium NSZ 12 IX

Kalendarium 12 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 12 września

1897

W Myślątkowie, powiat mogileński, urodził się mjr Stanisław Sierszyński ps „Wojciech”, tajny agent wywiadu Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej.

1939

Na naradzie w Abbeville francusko-brytyjska Najwyższa Rada Wojenna podjęła decyzję o niepodejmowaniu działań na froncie zachodnim przeciw III Rzeszy Niemieckiej, co przesądziło o klęsce osamotnionej Polski.

1939

W budynku szkoły w Szczucinie, powiat dąbrowski, żołnierze Wehrmachtu z 14. Armii gen. Wilhelma Lista spalili żywcem 40 wziętych do niewoli żołnierzy Wojska Polskiego i około 30 cywili.

1939

W dniach 12–13 września pod Andrzejewem i Łętownicą (na granicy Podlasia i Mazowsza) 18. Dywizja Piechoty Wojska Polskiego pod dowództwem płk. Stefana Kosseckiego stoczyła swą ostatnią bitwę. Rano 13 września, po wyczerpaniu amunicji, wysłano do Niemców parlamentariuszy z prośbą o pogrzebanie poległych i opatrzenie rannych żołnierzy. Na placu boju Niemcy zastali 5000 rannych żołnierzy i 1000 cywilnych woźniców. Pod osłoną nocy z niemieckiego okrążenia wyszło ponad 1000 żołnierzy polskich.

1946

Na poniemieckim lotnisku koło miejscowości Stary Grodków, powiat nyski, w dniach 12–15 września doszło do mordu około 30 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD w ramach operacji „Lawina”. Dokładnej daty tzw. drugiego transportu i śmierci żołnierzy NSZ nie znamy.

1948

Na koloni Świnia, powiat kolneński, oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego sierż. Bronisława Chrzanowskiego ps. „Orzeł” z Komendy Powiatu „Łuków” stoczył potyczkę z MO.

1956

W Prokuraturze Generalnej w Warszawie ujawnił się komendant Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Powiatu Bielsk Podlaski por. Zachariasz Tarnowski ps. „Kochanowski” i jego adiutant ppor. Józef Jankowski ps. „Jurand”.