kalendarium NSZ 30 I

Kalendarium 30 stycznia

kalendarium styczeń

Kalendarium: 30 stycznia

1948

W okolicach leśniczówki Pateraki, powiat kolbuszowski, Wojciech Paluch (żołnierz podziemia niepodległościowego współpracujący od września 1945 roku z Urzędem Bezpieczeństwa) zastrzelił podczas snu swojego dowódcę Wojciecha Lisa ps. ‚Mściciel”, żołnierza Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, oraz jego podkomendnego Konstantego Kędziora ps. „Dąb”.

1951

W Twarogach-Wypychach, powiat siemiatycki, patrol ppor. Kazimierza Krasowskiego ps. „Głuszec”, „Robak” z Komendy Powiatu Bielsk Podlaski Narodowego Zjednoczenia Wojskowego starł się z komunistycznym oddziałem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

1951

W areszcie śledczym przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie został rozstrzelany przez komunistów ppor. Bronisław Ziętal ps. „Dąb”, „Groźny”, „Dąbek”, „Zawadzki”, „Jarosiński”, żołnierz Armii Krajowej, podoficer Narodowych Sił Zbrojnych, oficer Brygady Świętokrzyskiej NSZ i Polskich Kompanii Wartowniczych, wielokrotnie przerzucany do Polski.