Kalendarium 13 czerwca

czerwiec kalendarium

Kalendarium: 13 czerwca

1944

Podczas akcji „Sturmwind 1” Niemcy spacyfikowali Ujście, powiat janowski. Zamordowali 28 Polaków i spalili ponad 20 budynków. Wieś wysiedlono.

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie przeprowadzili ostatnią egzekucję więźniów Pawiaka. Rozstrzelano 100 Polaków.

1946

W Jurcu Włościańskim, powiat kolneński, współpracujące oddziały Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych” i Pogotowia Akcji Specjalnej NZW ppor. Michała Bierzyńskiego ps. „Sęp” rozbroiły oddział Ludowego Wojska Polskiego.

1950

W nocy 13/14 czerwca w Andrzejewie, powiat kraśnicki, oddział Adama Kusza ps. „Garbaty” z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego rozbił filię Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Zginął 1 członek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.