kalendarium nsz 15 maja

Kalendarium 15 maja

kalendarium maj

Kalendarium: 15 maja

1943

W Warszawie podczas niemieckiej obławy aresztowano Stefana Sacha, prezesa Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego. Został rozstrzelany 29.05.1943 roku w masowej egzekucji w ruinach getta warszawskiego.

1945

Współpracujące oddziały Delegatury Sił Zbrojnych kpt. Władysława Molendy ps. „Graba” i Narodowych Sił Zbrojnych ppor. Jerzego Radzika ps. „Socha” opanowały Pionki, powiat radomski.

1946

W Gdańsku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali mjr. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”, „Marek”, oficera Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, komendanta Okręgów Rzeszów i XIII (pomorskiego) NZW. Komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie skazał go za walkę w obronie niepodległości Polski na 4 lata więzienia.