kalendarium NSZ 19 I

Kalendarium 19 stycznia

kalendarium styczeń

Kalendarium: 19 stycznia

1945

Komendant Główny Armii Krajowej gen. bryg. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek” wydał rozkaz o rozwiązaniu formacji.

1947

Komuniści przeprowadzili sfałszowane, przy udziale funkcjonariuszy NKWD, wybory do Sejmu Ustawodawczego PRL. W 1945 roku na konferencji poczdamskiej Bolesław Bierut zobowiązał się do przeprowadzenia wolnych wyborów na początku 1946 roku.