kalendarium NSZ 17 IX

Kalendarium 17 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 17 września

1912

W Starosiedlicach, powiat radomski, urodził się ppor. Jan Kaim ps. „Filip”, „Wiktor”, „Krzysiak”, działacz narodowy związany ze Stronnictwem Narodowym oraz Młodzieżą Wszechpolską, żołnierz Wojska Polskiego, Komendant Okręgu Radom Narodowej Organizacji Wojskowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Po wojnie organizował łączność Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z rządem Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Został aresztowany w Szczecinie w listopadzie 1947 roku i zamordowany przez komunistów 18 lipca 1949 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.

1939

Zgodnie z sowiecko-niemieckim porozumieniem, zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, sowiecka Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę.

1939

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w nocy ewakuował się do Rumunii, gdzie został internowany. Prezydent Ignacy Mościcki zrzekł się pełnionej funkcji i wyznaczył na swojego następcę Władysława Raczkiewicza, co zapewniło ciągłość legalnych i suwerennych władz RP.

1940

W Palmirach, powiat nowodworski, Niemcy rozstrzelali 300 Polaków przywiezionych z Pawiaka.