Kalendarium 2 czerwca

czerwiec kalendarium

Kalendarium: 2 czerwca

1945

W rejonie Antonina, powiat miński, w walce z komunistyczną obławą Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD, zorganizowaną po rozbiciu obozu NKWD w Rembertowie, zginął ppor. Witold Borowski ps. „Witek”, „Witold”, „Wiktor Brzeziński”, prawnik, redaktor, działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego, oficer Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1946

Oddział około 40 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze Zgrupowania Okręgu VII Śląskiego kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” opanował Paszkówkę k. Wisły, powiat cieszyński. Ukarano cieleśnie i rozbrojono gajowego współpracującego z Urzędem Bezpieczeństwa.

1949

W Mrągowie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali mjr. Mariana Kozłowskiego ps. „Lech”, „Przemysław”, „Dąbrowa”, oficera Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, komendanta  Okręgu „Bałtyk” NZW. Mjr „Lech” ujawnił się przed UB w Łodzi 22.03.1947 roku. Komunistyczny sąd skazał go za walkę o niepodległość Polski na 1,5 roku więzienia. W więzieniach spędził 3 lata.