kalendarium NSZ 26 X

Kalendarium 26 października

kalendarium październik

Kalendarium: 26 października

1939

Na okupowanych, ale niewcielonych do III Rzeszy Niemieckiej ziemiach polskich, na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12.10.1939 roku, utworzono Generalne Gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie.

1939

W zbiorowej egzekucji w Rypinie zostali zamordowani przez Niemców: Stanisław Sierakowski, polski działacz narodowy w III Rzeszy, pierwszy prezes Związku Polaków w Niemczech i Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech, poseł do sejmu pruskiego, oraz jego żona Helena z Lubomirskich, prezes Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego.

1943

Z rozkazu dowódcy SS na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Franza Kutschery w publicznej egzekucji przy ulicy Leszno Niemcy rozstrzelali 30 warszawiaków przywiezionych z Pawiaka.

1944

Zmarł rtm. NN ps. „Piorun” dowódca zwiadu konnego w 202. Pułku Piechoty Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Pogrzeb odbył się tego samego dnia.

1956

Prymas kardynał Stefan Wyszyński został zwolniony przez komunistów po trzech latach internowania.

1991

W Moskwie został podpisany układ o wycofywaniu wojsk sowieckich z Polski. Sowieckie oddziały bojowe stacjonowały na naszym terenie i na nasz koszt od zakończenia II wojny światowej. Miały opuścić nasz kraj do 15.11.1992 roku.