Kalendarium 28 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium: 28 lipca

1943

Na Lubelszczyźnie na trasie Kraśnik–Biłgoraj oddział Narodowych Sił Zbrojnych rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” zorganizował zasadzkę, w której ostrzelał niemiecki samochód wojskowy. Zginęło 4 Niemców.

2000

W Katyniu otwarto Polski Cmentarz Wojenny, na którym spoczywa 4400 jeńców obozu w Kozielsku. Znajduje się tam sześć mogił zbiorowych ze szczątkami zamordowanych przez sowieckie NKWD polskich oficerów oraz dwa groby generałów: Bronisława Bohaterewicza i Mieczysława Makarego Smorawińskiego.