kalendarium NSZ 3 III

Kalendarium 3 marca

kalendarium marzec

Kalendarium: 3 marca

1947

Na posterunku MO w Rajczy, powiat żywiecki, ujawniło się trzech żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z grupy por. Stanisława Kopika ps. „Zemsta”. Byli to: Stanisław Słowiak ps. „Wysoki”, Józef Stańco ps. „Strażak” i Jan Tomala ps. „Wilczek”.

1948

W Warszawie przed komunistycznym Wojskowym Sądem Rejonowym rozpoczął się proces przeciw rtm. Witoldowi Pileckiemu ps. „Witold”, „Druh”, żołnierzowi Wojska Polskiego i Armii Krajowej, autorowi raportów z KL Auschwitz, oraz jego współpracownikom. „Witold” został oskarżony o posługiwanie się fałszywymi dokumentami, nielegalne przekroczenie granicy, nielegalne posiadanie broni palnej, prowadzenie działalności szpiegowskiej na rzecz Armii Andersa oraz przygotowywanie zamachu. WSR skazał rtm. Pileckiego na śmierć. Wyrok wykonano 25.05.1948 roku w Warszawie.