Kalendarium 31 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium: 31 lipca

1944

Gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, za zgodą Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego, wydał rozkaz  rozpoczęcia, o godz. 17.00 w dniu 1 sierpnia, powstania w Warszawie.

1945

Komunistyczny Wojskowy Sąd Okręgowy w Łodzi, na sesji wyjazdowej w Radomiu, skazał, za walkę o niepodległość Polski, na 10 lat więzienia kpt. Bronisława Kwiatkowskiego ps. „Gracjan”, oficera Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, komendanta Komend Powiatów Starachowice i Radom, szefa I Wydziału Okręgu XV Radom NSZ.

1946

Oddział Narodowych Sił Zbrojnych ppor. Antoniego Bieguna ps. „Sztubak” zaatakował posterunek MO w Milówce, powiat żywiecki. Jednak funkcjonariusze MO odparli atak.

1946

W Wapienicy, powiat bielski, grupa sierż. Leopolda Sieklińskiego ps. „Poldek”, ze zgrupowania oddziałów NSZ kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, przeprowadziła akcję ekspropriacyjną na Nadleśnictwo Lasów Państwowych. Zarekwirowano mundury, maszynę do pisania i powielacz.