Kalendarium 4 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 4 listopada

1869

W Klonowcu Szlacheckim, powiat kutnowski, urodził się Karol Raczkowski, ideolog i współzałożyciel Narodowej Demokracji, członek Komitetu Centralnego Ligii Narodowej.

1942

Początek pierwszej fazy scalania Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej. Zgodnie z umową scaleniową, zawartą 23.08.1942 roku, w tym dniu do AK został zaprzysiężony Komendant Główny NOW ppłk Józef Rokicki ps. „Karol”.

1944

W Lasach Klonowskich, powiat skarżyski, oddziały Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych kpt. (NN) ps. „Pobóg” i ppor. Jerzego Maderskiego ps. „Jaxa” oraz oddziały Armii Krajowej por. Adolfa Pilcha ps. „Dolina” natknęły się na niemiecką obławę. Wskutek niemieckiego ostrzału Brygada Świętokrzyska straciła wozy z żywnością i amunicją.

1947

Z polecenia prezesa Stronnictwa Narodowego Tadeusza Bieleckiego z Wielkiej Brytanii do Szczecina przybył ppor. Jan Kaim ps. „Filip”, „Wiktor” (oficer NOW, działacz SN). Jego misją było odbudowanie łączności pomiędzy strukturami w kraju i na emigracji. Został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 24.11.1947 roku.

1950

W nocy 4/5 listopada w rejonie Piasków, powiat białostocki, tajny agent UB „Zemsta” zastrzelił podczas snu plut. Fabiana Olszewskiego ps. „Kniaź”, żołnierza z oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego por. Michała Bierzyńskiego ps. „Sęp”.