kalendarium NSZ 4 II

Kalendarium 4 lutego

kalendarium luty

Kalendarium: 4 lutego

1945

W niedzielę 4 lutego w warszawskim wiezieniu Toledo został rozstrzelany przez komunistów mjr Stanisław Ostwind-Zuzga ps. „Kropidło”, „Bolesław”, żołnierz Legionów Polskich, oficer Policji Państwowej, Wojska Polskiego, Narodowych Sił Zbrojnych, komendant Powiatu Węgrów NSZ.

1945

Kpt. Jan Morawiec ps. „Remisz”, „Błażej” został wiceprezesem Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej Ziem Wschodnich. TNRPZW była organem decyzyjnym w sprawach politycznych Narodowych Sił Zbrojnych na terenach wschodnich. Została utworzona z powodu przerwania kontaktu z TNRP. Po nawiązaniu kontaktu z Komendą Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego TNRPZW rozwiązała się i podporządkowała NZW.