„Załoga”

Przed wojną robotniczą organizacją ruchu narodowego był Związek Zawodowy „Praca Polska”, w którym na terenie Warszawy największe wpływy miał ONR. „Załoga” była organizacją stworzoną na bazie Terenu Robotniczego ONR. „Załoga” działała początkowo w ZJ, później w NSZ.

czytaj dalej

„W cieniu Jedwabnego”

Pan Paweł Machcewicz napisał, że jednym z motywów zbrodni w Jedwabnem mógł być antysemityzm mieszkańców (W cieniu Jedwabnego, „Rzeczpospolita” nr 288, 11.12.2000 r.). Argumentem za tą tezą były rzekome wpływy, jakie przed wojną na tym terenie miał posiadać Obóz Narodowo-Radykalny. Na tym terenie ONR nie funkcjonował. Żaden z badaczy zajmujących się jego historią nie wspomina o wpływach w powiecie łomżyńskim.

czytaj dalej

„Narodowcy” Lucyny Kulińskiej

„Narodowcy” Lucyny Kulińskiej to pierwsza próba syntezy powojennych dziejów obozu narodowego. Podstawą tej pozycji była praca doktorska obroniona w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Autorka zajmuje się historią dwóch konspiracyjnych organizacji narodowych działających w latach 1944-47: Stronnictwa Narodowego i Organizacji Wewnętrznej Obozu Narodowo-Radykalnego.

czytaj dalej

Wywiad z prezesem ZG ZŻNSZ Karolem Wołkiem

Karol Wołek – prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenia im. Kazimierza Wielkiego oraz Fundacji Amor Patriae. Tomasz Legut: Chciałbym, żeby to wybrzmiało już na wstępie: czym różni się Fundacja im. Kazimierza Wielkiego od Stowarzyszenia? Karol Wołek: Najpierw zostało założone Stowarzyszenie, natomiast, jeśli chodzi o sprawy administracyjne, w Fundacji […]

czytaj dalej