Książka „Oddziały Wyklętych” Szymona Nowaka

Wydawnictwa

Książka Szymona Nowaka pt. „Oddziały Wyklętych” o oddziałach powstania antykomunistycznego 1944-1963.

To pierwsze, popularnonaukowe opracowanie historii 22 oddziałów polskiego antykomunistycznego podziemia lat 1944-1963.

Szymon Nowak żywym i przystępnym językiem pisze o konieczności prowadzenia walki, o życiu w podziemnej partyzantce, trudnych wyborach, dramatach dowódców i żołnierzy oraz o stoczonych bitwach i potyczkach. Opisuje historię oddziałów akowskich i poakowskich AK-AKO-ROAK-DSZ-WiN, narodowych NOW-NSZ-NZW oraz niezależnych, takich jak KWP czy Oddział „Błyskawica”.

 

Spis treści:

Słowo od autora …………………………………………… 9

Wstęp. Wyklęci przez komunistów …………………….. 13

1. Początek drogi – Surkonty……………………………. 23

Oddział osłonowy dowództwa Okręgu AK Nowogródek mjr/ppłk. Macieja

Kalenkiewicza „Kotwicza”

2. Rajd przez Polskę ………………………………………. 35

Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK por. Adolfa Pilcha „Góry”

3. Marsz na zach……………………………………………. 57

Brygada Świętokrzyska NSZ ppłk. Antoniego Szackiego „Bohuna”

4. Bój pod Kuryłówką …………………………………….. 75

Oddziały NOW-NZW Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana” i Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”

5. Ucieczka ku wolności ………………………………… 101

Oddział AK por. Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”

6. Atak na więzienie w Kielcach ………………………… 117

Samodzielna Brygada Kielecka ROAK-DSZ kpt. Antoniego Hedy „Szarego”

7. Zapamiętajcie Las Stocki …………………………….. 135

Oddział AK-DSZ-WiN mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”

8. Armia podziemna „Warszyca” ……………………….. 161

Oddziały Konspiracyjnego Wojska Polskiego podległe kpt. Stanisławowi Sojczyńskiemu „Warszycowi”

9. Prowokacja i zbrodnia ………………………………… 177

Zgrupowanie partyzanckie NSZ kpt. Henryka Flamego „Bartka”

10. Żubrydowcy z Bieszczad ……………………………. 203

Samodzielny Batalion Operacyjny NSZ kryptonim „Zuch” Antoniego Żubryda

11. „Brygada śmierci” ……………………………………. 225

5. Wileńska Brygada AK-AKO mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

12. Ogień na Podhalu ………………………………….. 257

Oddział Partyzancki „Błyskawica” Józefa Kurasia „Ognia”

13. Piechota „Zapory” ………………………………….. 283

Oddziały partyzanckie AK-DSZ-WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”

14. Kresowi żołnierze 77. pp AK ………………………. 299

Nowogródzkie poakowskie oddziały ppor. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera”, por. Jana Borysewicza „Krysi”, por. Mieczysława Niedzińskiego „Mena”, ppor. Anatola Radziwonika „Olecha”

15. Miłość jak wyrok śmierci ……………………………. 325

Patrol NZW st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”

16. Bracia jak z żelaza …………………………………… 343

Oddział partyzancki WiN Obwodu Włodawa Leona „Jastrzębia” iEdwarda „Żelaznego” Taraszkiewiczów

17. Partyzanci Podlasia …………………………………. 369

6. Wileńska Brygada AK-WiN kpt. Władysława Łukasiuka „Młota” ikpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”

18. Ostatni oficerowie ………………………………….. 393

Grupa AKO-DSZ-WiN mjr. Jana Tabortowskiego „Bruzdy”

Zakończenie. Zapamiętamy ich niezłomność ………… 417

Wybrana bibliografia ……………………………………. 425