Ogólnopolskie uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego – relacja

Aktualności

2 stycznia 2018 r. w Drozdowie i Łomży odbyły się ogólnopolskie uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego. Uroczystości zorganizowali: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Prezydent Miasta Łomża, Powiat Łomża, Gmina Łomża.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w intencji ojczyzny oraz śp. Romana Dmowskiego, pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego w miejscowości Drozdowo, koło Łomży. Podczas Mszy św. obecny był sztandar Wojska Polskiego, Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ, Okręgu Łomża ZŻNSZ, Okręgu Lublin ZŻNSZ i sztandary Ochotniczych Straży Pożarnych.

Następnie uczestnicy udali się pod tablicę upamiętniającą wybitnego polskiego polityka, dyplomatę i wychowawcę wielu pokoleń Polaków, Romana Dmowskiego, która jest usytuowana na Dworku Lutosławskich w Drozdowie. Podczas uroczystości obecna była Kompania Honorowa Wojska Polskiego. Reprezentanci instytucji państwowych, samorządowych oraz społecznych złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha wieniec złożył Sekretarz Stanu i Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Dariusz Gwizdała. W imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego wieniec złożyli jego doradcy Piotr Mazurek i Michał Płatek. W imieniu dra Jarosława Szarka Prezesa IPN winiec złożył Dyrektor Oddziału Lublin IPN Marcin Krzysztofik. Winiec złożył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji samorządowych i społecznych.

 Kolejna część uroczystości odbyła się w auli Liceum Katolickiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, gdzie uczestnicy wysłuchali okolicznościowych przemówień. Głos zabrał Karol Wołek – Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Okolicznościowy list wystosował Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, który został odczytany przez Dyrektora Oddziału Lublin IPN Marcina Krzysztofika. List okolicznościowy wystosował Jarosław Kaczyński – Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, który został odczytany przez posła na Sejm RP Lecha Antoniego Kołakowskiego. Głos zabrała Bernadeta Krynicka – poseł na Sejm RP, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża. Listy okolicznościowe wystosowali również: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Wojewoda Mazowiecki  Zdzisław Sipiera. Po okolicznościowych przemówieniach obyła się prelekcja historyczna senatora prof. Jana Żaryna.

W skład Komitetu Honorowego ogólnopolskich uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego weszli:

prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

Paweł Soloch – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Jarosław Kaczyński – poseł na Sejm RP, Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość

prof. Jan Żaryn – senator RP

Robert Winnicki – poseł na Sejm RP

Sylwester Chruszcz – poseł na sejm RP

Adam Andruszkiewicz – poseł na Sejm RP

Jacek Bogucki – poseł na Sejm RP

Kazimierz Gwiazdowski – poseł na Sejm RP

Bernadeta Krynicka – poseł na Sejm RP

Jerzy Małecki – poseł na Sejm RP

Paweł Grabowski – poseł na Sejm RP

dr Jan Mosiński – poseł na Sejm RP

Lech Antoni Kołakowski – poseł na Sejm RP

Adam Ołdakowski – poseł na Sejm RP

Piotr Apel – poseł na Sejm RP

Józefa Hrynkiewicz – poseł na Sejm RP

Andrzej Pająk – senator RP

Jan Hamerski – senator RP

dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

prof. dr hab. Mirosław Golon – Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku

prof. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski

Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki

Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski

Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski

Samorządy i organizacje społeczne:

Marek Olbryś – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża

Elżbieta Parzych – Starosta Łomżyński

Krzysztof Kozicki – Wójt Gminy Piątnica

Piotr Kłys – Wójt Gminy Łomża

Karol Wołek – Prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Duchowieństwo:

bp Janusz Stepnowski – biskup łomżyński

bp Stanisław Stefanek

Jarosław Wąsowicz SDB

Andrzej Popielski

Aleksander Suchocki

Osoby:

dr Wojciech Muszyński – IPN Warszawa

dr Rafał Sierchuła – IPN Poznań

Leszek Żebrowski – historyk

dr Krzysztof Kawęcki

prof. Mieczysław Ryba

prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

prof. Marek Chodakiewicz

Patronat Medialny:

Miesięcznik „W Sieci Historii”

Kwartalnik „Myśl.pl”

Kwartalnik naukowy „Glaukopis”

Portal Informacyjny „wMeritum”

Relacje z uroczystości w mediach i portalach internetowych:

http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1040,79-rocznica-smierci-romana-dmowskiego.html

http://niezalezna.pl/213106-uroczystosci-79-rocznicy-smierci-romana-dmowskiego-w-drozdowie-kolo-lomzy

https://wpolityce.pl/historia/374564-uroczystosci-79-rocznicy-smierci-dmowskiego-prof-zaryn-w-wieku-dwudziestu-paru-lat-oddal-zycie-polsce-byl-w-tym-konsekwentny-wideo

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/44988,Uroczystosci-w-79-rocznice-smierci-Romana-Dmowskiego-Drozdowo-i-Lomza-2-stycznia.html

https://wzasiegu.pl/tag/79-rocznica-smierci-romana-dmowskiego/

http://fakty.interia.pl/podlaskie/news-podlaskie-uroczystosci-79-rocznicy-smierci-romana-dmowskiego,nId,2484289

https://bialystok.tvp.pl/35441032/rocznica-smierci-romana-dmowskiego