NSZ_80lecie

Relacja z uroczystości 80-lecia Narodowych Sił Zbrojnych

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniu 18 września 2022 roku w Warszawie odbyły się ogólnopolskie uroczystości 80-lecia Narodowych Sił Zbrojnych. Organizatorem wydarzenia był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Partnerami byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Garnizon Warszawa oraz Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego.

Uroczystości rozpoczęły się w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej konferencją zatytułowaną „80 lat Narodowych Sił Zbrojnych”, którą otworzył poseł na Sejm RP Michał Urbaniak. Współorganizatorem konferencji w Sejmie był Parlamentarny Zespół ds. Debaty Publicznej. Podczas konferencji głos zabrali:

Następnie w sali przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego miała miejsce ceremonia wręczenia Krzyży Zasługi Związku Żołnierzy NSZ dla weteranów walk o niepodległość Polski. Odznaczenia kombatantom wręczał prezes Zarządu Głównego ZŻNSZ Karol Wołek. Krzyżem Zasługi Związku Żołnierzy NSZ zostali wyróżnieni:

  • podpułkownik Antoni Zienkiewicz ps. „Cichy”,
  • major Bogdan Eubich ps. „Matros”,
  • kapitan Wincenty Białecki ps. „Mały”,
  • podporucznik Tadeusz Zawistowski ps. „Krakus”,
  • podporucznik Leopold Dmochowski ps. „Sęk”,
  • podporucznik Jadwiga Ramotowska ps. „Marta”,
  • Irena Rafałowska ps. „Paź”.

Kombatanci podczas ceremonii otrzymali również Księgę Życzeń z okazji 80-lecia Narodowych Sił Zbrojnych, w której znalazły się życzenia sympatyków NSZ z całej Polski składane internetowo podczas akcji „Złóż życzenia Kombatantom z okazji 80-lecia NSZ”.

Po ceremonii uczestnicy uroczystości udali się do Katedry Polowej Wojska Polskiego na uroczystą mszę świętą w intencji poległych i zmarłych żołnierzy NSZ. Mszę celebrował ks. por. Karol Biegluk, wikariusz Katery Polowej WP. Płomienne kazanie wygłosił o. Mieczysław Sołowiej, kapelan Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy NSZ.

Po mszy św. rozpoczęła się „Defilada żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego w 80. rocznicę powstania NSZ i AK”. Wzięli w niej udział ostatni blisko 100-letni kombatanci Polskiego Państwa Podziemnego z NSZ i AK, którzy przejechali trasę przemarszu na 4 jeepach, ponad 100 umundurowanych członków Grup Rekonstrukcji Historycznej, 28 pocztów sztandarowych, 200 uczniów klas mundurowych z Podlasia, Lubelszczyzny i Mazowsza oraz pozostali uczestnicy uroczystości, którzy nieśli biało-czerwoną flagą o długości 100 metrów. Uczestnicy uroczystości przeszli od Katedry Polowej Wojska Polskiego, przez ul. Miodową i Karkowskie Przedmieście do Grobu Nieznanego Żołnierza.

Ostatnią częścią obchodów 80-lecia Narodowych Sił Zbrojnych były uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Uroczystości rozpoczęły się odegraniem hymnu narodowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego, po którym nastąpiła zmiana posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie przemówił prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek, który przybliżył uczestnikom historię i ideę Narodowych Sił Zbrojnych – drugiej co do liczebności formacji wojskowej Polskiego Państwa Podziemnego. Dowódca grup rekonstrukcyjnych Ireneusz Pająk odmówił Modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych. Oficer Wojska Polskiego wygłosił uroczysty Apel Pamięci, a pododdział Pułku Reprezentacyjnego WP oddał salwę honorową.

Po sygnale „Śpij Kolego” rozpoczęła się ceremonia składania wieńców i zniczy na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz wpisów do księgi pamiątkowej. Ostatnim punktem uroczystości było odprowadzenie wojskowej asysty honorowej oraz defilada 28 pocztów sztandarowych, Grup Rekonstrukcji Historycznej i pododdziałów uczniów klas mundurowych przed kombatantami NSZ i AK, którzy odebrali defiladę. W sumie 400 umundurowanych rekonstruktorów i uczniów klas mundurowych przedefilowało przed kombatantami Polskiego Państwa Podziemnego z NSZ.

Po oficjalnej części uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z ziemi łomżyńskiej.

Komitet Honorowy ogólnopolskich uroczystości 80-lecia Narodowych Sił Zbrojnych:

Patronat Medialny nad ogólnopolskimi uroczystościami 80-lecia Narodowych Sił Zbrojnych:

Uroczystości 80-lecia Narodowych Sił Zbrojnych zostały dofinansowane przez Fundację KGHM Polska Miedź, Fundację Grupy PKP, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych oraz Grupę Kapitałową „Węglozbyt”. Wsparcia materialnego udzielił producent Naturalnej Wody Mineralnej „Kryniczanka”.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych dziękuje wszystkim za okazane wsparcie i obecność na uroczystościach 80-lecia Narodowych Sił Zbrojnych w dniu 18 września 2022 roku w Warszawie.

Fot.: Mikołaj Mierzwa