Uroczystości 75. rocznicy operacji „Ostra Brama”

Aktualności

Z okazji 75.rocznicy Operacji „Ostra Brama” w dniach 6-8 lipca 2019 r. odbyły się trzydniowe uroczystości na Litwie, zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ambasadę RP w Wilnie.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych reprezentowała grupa członków z Okręgów Łomżyńskiego i Białostockiego, wśród których znalazł się weteran NSZ Leopold Dmochowski ps. „Sęk”. Wśród sztandarów obecnych na uroczystościach znalazł się również sztandar Związku Żołnierzy NSZ.

Pierwszy dzień obchodów rozpoczął się mszą świętą w Skorbucianach w intencji żołnierzy Armii Krajowej z okręgów wileńskiego i nowogródzkiego poległych w walce o Wilno. W Boguszach złożono wieńce przy pomniku upamiętniającym aresztowanie Sztabu Wileńskiego Armii Krajowej przez NKWD, a w Kalwarii Wileńskiej przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej.

Msza święta w kościele pw. Świętej Teresy w intencji żołnierzy AK z okręgów wileńskiego i nowogródzkiego, poległych podczas walk o Wilno, rozpoczęła drugi dzień obchodów. Po niej uczestnicy uroczystości nawiedzili obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zwieńczeniem tego dnia był uroczysty Apel Pamięci oraz złożenie wieńców, wiązanek i zniczy przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu Na Rossie.

W ostatnim dniu uroczystości złożono wieńce w kwaterze poległych żołnierzy Armii Krajowej na Cmentarzu Kolonia Wileńska. Pochowano tu 58 żołnierzy Wileńskiego i Nowogródzkiego Okręgu AK poległych w operacji ,,Ostra Brama’’, a także zmarłych w szpitalu polowym w Kolonii Wileńskiej.

Operacja „Ostra Brama” – operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji „Burza”, w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna z rąk okupanta niemieckiego. Plan operacji został opracowany w sztabie Okręgu Wilno Armii Krajowej w marcu 1944, zakładał on zdobycie miasta przez połączone siły wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK.