Zdobyczny hełm

Zdobyczny hełm

Aktualności
Źródło: "Historia Do Rzeczy"
Źródło: „Historia Do Rzeczy”.

W Muzeum Wojska Polskiego znajduje się zdobyczny hełm niemiecki, przekazany do zbiorów w 1993 roku przez Bohdana Szuckiego ps. „Artur”. Hełm ten, po namalowaniu biało-czerwonych proporczyków, służył mu podczas walk w oddziałach NSZ do końca wojny.

Okoliczności, w jakich hełm znalazł się w rękach polskiego żołnierza opisuje zamieszczony na łamach „Historii do rzeczy” artykuł.

Akcja, podczas której został zdobyty hełm została opisana szerzej w książce autorstwa dr. Bohdana Szuckiego „Narodowe Siły Zbrojne w moim życiu”.

W Cyfrowym Archiwum Związku Żołnierzy NSZ można znaleźć zdigitalizowany życiorys pchor. Bohdana Szuckiego ps. „Artur”.