Kalendarium 10 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium: 10 lipca

1945

Rozpoczęła się obława lipcowa, zwana także augustowską. Operacja objęła tereny Puszczy Augustowskiej oraz powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego i części sokólskiego. Trwała prawie do końca lipca. Kilkanaście tysięcy sowietów, głównie żołnierzy 3. Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej, NKWD i kontrwywiadu wojskowego Smiersz, przy współudziale 1. Praskiego Pułku Piechoty Ludowego Wojska Polskiego, Urzędu Bezpieczeństwa i MO przeczesywało lasy i pacyfikowało polskie wsie. Aresztowano ponad 7000 Polaków. Zamordowano 600–1000 żołnierzy i współpracowników polskiego podziemia niepodległościowego, głównie z byłej Armii Krajowej. Rosja nadal nie udostępnia dokumentów związanych z sowiecką pacyfikacją ziem polskich.

1946

W Goczałkowicach, powiat pszczyński, sierż. Romuald Czarnecki ps. „Pikollo”, żołnierz ze zgrupowania oddziałów leśnych pod dowództwem kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” z Okręgu VII Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych, zastrzelił byłego żołnierza Armii Krajowej podejrzanego o współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa.

1948

Podczas narady dowódców XVI Okręgu kryptonim „Orzeł” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, zorganizowanej po aresztowaniu komendanta Okręgu ppor. Józefa Kozłowskiego ps. „Las”, wybrano nowego komendanta Okręgu. Został nim komendant Powiatu „Mściciel” chor. Witold Borucki ps. „Dąb”, „Babinicz”. Zmieniono kryptonim Okręgu na „Tęcza”.