Kalendarium 9 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium: 9 lipca

1946

Podczas przypadkowej potyczki ppor. Jan Przewoźnik ps. „Ryś” i st. sierż. Józef Machej ps. „Sęp”, ze zgrupowania oddziałów leśnych pod dowództwem kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” z Okręgu VII Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych, zastrzelili komendanta posterunku MO w Chybiu, powiat cieszyński.

1946

W Rudzicy, powiat bielski, żołnierze Kompanii „Burza” Narodowych Sił Zbrojnych wykonali wyrok śmierci na byłym volksdeutschu i współpracowniku gestapo.

1952

We wsi Kołaki, powiat kolneński, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Aleksander Góralczyk ps. „Topór”, z oddziału chor. Hieronima Rogińskiego ps. „Róg”, postrzelił funkcjonariusza ORMO.