Kalendarium 21 czerwca

czerwiec kalendarium

Kalendarium: 21 czerwca

1890

W Warszawie urodził się płk pil. Piotr Abakanowicz ps. „Barski”, „Grey Antoni”, „Grzędziel”, „Podolak”, „Smuga”, oficer Wojska Polskiego, pilot, szef sztabu Narodowych Sił Zbrojnych, powstaniec warszawski, komendant Obszaru Południe NSZ.

1921

W Budzyniu, powiat chodzieski, urodził się gen. Jan Podhorski ps. „Zygzak”, członek Młodzieży Wszechpolskiej, żołnierz Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, powstaniec warszawski, aktywny działacz Związku Żołnierzy NSZ.

1945

Zapadły wyroki w pokazowym procesie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego przed sowieckim Wojskowym Sądem Najwyższym w Moskwie. Za organizowanie i prowadzenie działań zbrojnych przeciw Armii Czerwonej i Związkowi Sowieckiemu na terenach II Rzeczypospolitej Polskiej na kary więzienia od 4 miesięcy do 10 lat więzienia skazano dwunastu oskarżonych: Kazimierza Bagińskiego, Adama Bienia, Józefa Chacińskiego, Eugeniusza Czarnowskiego, wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego, Stanisława Jasiukowicza,  Stanisława Mierzwę, gen. Leopolda Okulickiego, Kazimierza Pużaka, Zbigniewa Stypułkowskiego, Franciszka Urbańskiego i Aleksandra Zwierzyńskiego. Uniewinnieni zostali: Kazimierz Kobylański, Stanisław Michałowski i Józef Stemler-Dąbski. Antoni Pajdak w odrębnym procesie (w listopadzie) skazany został na 5 lat więzienia. Proces przedstawicieli władz jednego państwa przed sądem i na mocy prawa innego państwa jest niezgodny z przepisami prawa międzynarodowego.

1946

Z wyroku komunistycznego Sądu Okręgowego w Białymstoku zamordowano 8 żołnierzy, z 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, ujętych po bitwie pod Śliwowem (30.04.1946). W bitwie poległo 18–23 żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Kilkunastu aresztowano.

1946

W Ligocie, powiat bielski, grupa 11 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” podjęła próbę rozbicia lokalu wyborczego przed zaplanowanym na 30.06.1946 roku referendum ludowym. Mimo zaciętej walki, akcja nie powiodła się. Żołnierze NSZ wycofali się przed świtem. Następnej nocy ponowili atak. Ta próba także się nie powiodła.