Kalendarium 20 czerwca

czerwiec kalendarium

Kalendarium: 20 czerwca

1940

W dniach 20–21 czerwca w Palmirach, na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej Niemcy rozstrzelali 358 Polaków (w tym ponad 80 kobiet). Podczas tej egzekucji zamordowano m.in.: Agnieszkę Dowbor-Muśnicką (córkę gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego), senator Halinę Jaroszewicz, Janusza Kusocińskiego (złotego medalistę z Los Angeles), wiceprezydenta Warszawy Jana Pohoskiego, marszałka Sejmu Macieja Rataja. W okresie od grudnia 1939 do lipca 1941 roku w masowych egzekucjach w Palmirach Niemcy zabili ponad 1700 Polaków. Przeprowadzono 21 egzekucji.

1940

W dniach 20–22 czerwca w Zamościu w ramach akcji AB (Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna) Niemcy aresztowali prawie 200 przedstawicieli polskiej inteligencji, których uwięziono na terenie Rotundy Zamojskiej.

1941

Sowieci deportowali na Syberię rodzinę por. Kazimierza Żebrowskiego ps. „Bąk”, późniejszego komendanta Okręgu Białostockiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wywieziono żonę Władysławę, córki Zofię i Teresę oraz syna Zenona. Najstarszy 11-letni syn Jerzy uciekł z wagonu kolejowego w Śniadowie.

1944

Płk Stanisław Nakoniecznikow ps. „Kmicic” p.o. Komendant Główny Narodowych Sił Zbrojnych-Związku Jaszczurczego wydał rozkaz rtm. Leonardowi Zub-Zdanowiczowi ps. „Ząb”, aby przesunął swoje oddziały z Lubelszczyzny w Góry Świętokrzyskie.

1945

W Kuleszach, powiat moniecki, oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego kpr. Franciszka Borsuka ps. „Solidny” rozbroił pluton żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.