kalendarium NSZ 18 II

Kalendarium 18 lutego

kalendarium luty

Kalendarium: 18 lutego

1946

Pod Uśnikiem, powiat łomżyński, oddziały Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem ppor. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych” i plut. Henryka Gawkowskiego ps. „Rola” (24 ludzi) rozbiły komunistyczną grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (70 ludzi). W akcji zdobyto duże ilości broni oraz samochody. Komuniści stracili 4 ludzi, a 30 rozbrojono.

1947

W komunistycznym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie zamordowano ppor. Mikołaja Kuroczkina ps. „Leśny”, „Polus”, żołnierza Armii Krajowej, oficera 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.