kalendarium NSZ 18 IX

Kalendarium 18 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 18 września

1939

Na rozkaz gen. Franciszka Kleeberga w Pińsku, na Polesiu, zatopiono polskie okręty wojenne ORP „Toruń”, ORP „Pińsk”, ORP „Admirał Sierpinek”.

1939

Z estońskiego portu w Tallinie uciekł internowany polski okręt podwodny ORP „Orzeł”. Pozbawiony map i radia dotarł 14 października 1939 roku do brytyjskiego portu w Rosyth.

1944

Podczas operacji „Frantic 7” 110 bombowców B-17 amerykańskiej 8. Armii Powietrznej zrzuciło 1250 zasobników z bronią dla powstańców warszawskich. Polacy przejęli 228 zasobników.

1945

Pod Wierzbowem, powiat łomżyński, 70 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przygotowało zasadzkę i stoczyło bitwę z komunistyczną grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i NKWD. Żołnierze, m.in. ppor. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych”, ruszyli na pomoc Eugeniuszowi Korytkowskiemu ps. „Mały”, „Lew”, aresztowanemu dowódcy grupy bojowej.

1993

Pociąg relacji Legnica–Brześć z grupą 24 sowieckich żołnierzy o godzinie 9.20 przekroczył granicę Polski w Terespolu. Ostatni sowieccy żołnierze, okupujący Polskę na podstawie porozumienia między Związkiem Sowieckim a powołanym przez sowietów Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, opuścili nasz kraj.