kalendarium NSZ 25 XI

Kalendarium 25 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 25 listopada

1946

W nocy 25/26 listopada oddziały Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” pod dowództwem ppor. Stanisława Łaneckiego ps. „Przelotny” oraz oddział st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” z XVI Okręgu  Narodowego Zjednoczenia Wojskowego opanowały Pułtusk i rozbiły miejscowe więzienie. Uwolniono 65 więźniów politycznych. Zginęło 2 żołnierzy podziemia niepodległościowego, w tym ciężko ranny w akcji ppor. „Przelotny”.

1944

Kompanie 4. i 5. z 202. Pułku Piechoty Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych wyszły w teren po żywność. Kompania 5. zdobyła Piata (granatnik). Kompania 4. z Ćmińska, powiat kielecki, wróciła bez aprowizacji.